Wymagania z poszczególnych przedmiotów

    jęz. polski -      kryteria oceniania kl.1, kl2, kl.3

    matematyka -  kryteria oceniania:  kl.1      kl.2        kl.3

    jęz. angielskikryteria oceniania kl.1, kl.2, kl.3

    jęz. niemiecki - kryteria oceniania kl.1, kl.2, kl.3

    historia - kryteria oceniania:   kl.1     kl.2       kl.3

    chemia - kryteria oceniania:   kl.1     kl.2       kl.3

    biologia - kryteria oceniania:  kl.1, kl.2      kl.3

    fizyka - kryteria oceniania:  kl.1     kl.2   kl.3

    wos - kryteria oceniania   kl.1  kl.2

    informatyka - kryteria oceniania:  kl.1    kl.2

    technika - kryteria oceniania kl.3

    wychowanie fizyczne - kryteria oceniania kl.1  kl.2  kl.3

    edb - kryteria oceniania kl.3

    muzyka - kryteria oceniania

    plastyka - kryteria oceniania

    religia - kryteria oceniania kl.1  kl.2  kl.3

    geografia - kryteria oceniania  kl.1    kl.2   kl.3

    edukacja regionalna - kryteria oceniania kl.1