informacje o szkole

Gimnazjum im. prof. Moniki Gruchmanowej

w Marklowicach 

  

    Szkoła posiada 9 oddziałów klasowych, w których uczy się 220 uczniów. Od września 2013 r. działają trzy klasy pierwsze: matematyczno-informatyczna oraz 2 klasy artystyczne z rozszerzonym językiem angielskim, trzy klasy drugie: matematyczna,  biologiczna i językowa prowadzące kształcenie w rozszerzeniu o wybrane przedmioty.
  Uczniowie mają zapewniony wysoki poziom kształcenia potwierdzony wynikami egzaminów gimnazjalnych/zakładka Egzamin gimnazjalny/. Mogą skorzystać z bardzo bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych i zajęć z olimpijczykami (około 45 godzin tygodniowo):

 • zajęcia w kole tanecznym Promenada,
 • zajęcia tańca towarzyskiego,
 • zespół wokalny Coda,

 • zespół czirliderek

 • zajęcia z rysunku i malarstwa,

 • koła polonistyczne i matematyczne,

 • kółko biologiczno-chemiczne,

 • koła językowe,

 • SKS w różnych dziedzinach sportowych.

    Od września 2007 r. zostało wprowadzone we wszystkich klasach kształcenie językowe/język angielski i niemiecki/ z podziałem na grupy zaawansowane
i podstawowe. W klasach drugich i trzecich prowadzone są zajęcia ofertowe z wychowania fizycznego do wyboru dla uczniów: fitness/siłownia, piłka nożna, piłka ręczna i siatkówka.
 

Działalność innowacyjna szkoły w latach 2007-2013: 

      W roku szkolnym 2013/2014 innowacja pedagogiczna „Kulinarne pasje drogą do sukcesu zawodowego” autorstwa pani Bożeny Szlufik i Agnieszki Marczykowskiej adresowana do 12-osobowej grupy uczniowskiej we współpracy z Technikum Gastronomicznym w Wodzisławiu Śl.,  restauracją „Rączka gotuje” w Wodzisławiu Śl. oraz mistrzem kuchni regionalnej Remigiuszem Rączką.

     W roku szkolnym 2011/2012 została zrealizowana  innowacja pedagogiczna autorstwa pani Bożeny Szlufik i Agnieszki Marczykowskiej:      

 • "Śladami kultury naszego regionu" - innowacja z zakresu działania biblioteki szkolnej i świetlicy.

    W roku szkolnym 2008/2009 zostały zrealizowane  2 innowacje pedagogiczne:

 • „Tu jesteśmy” – innowacja świetlicy szkolnej (autorka Bożena Szlufik),
 • „Małymi krokami w dorosłość” – innowacja z zakresu doradztwa zawodowego (autorka Anita Górecka).

        W roku szkolnym 2007/2008 została zrealizowana innowacja pedaogiczna autorstwa pani Bożeny Szlufik pt.:

 • "Radosny świat tworzenia" (w ramach działalności świetlicy szkolnej). 

Współpraca międzynarodowa i działalność projektowa w latach 2008-2013:

Współpraca transgraniczna szkół partnerskich - środki z UE:

 Gimnazjum w Marklowicach  i Základní školy Stonava

 

1. „Dwa kraje – wspólny cel” – POWT 2007-2013, projekt realizowany od IX 2012 r. do VI 2013 r. . Koordynator i autor: H. Winkler. Do najważniejszych działań należą:

1. Rajd młodzieżowy do parku linowego w Radlinie – IX 2012 r. Impreza dla 280 osób, wiele atrakcji w parku linowym, teambuilding – przeróżne zabawy i wspólny poczęstunek.
2. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej – X 2012 r. Turniej piłkarski z udziałem 6 drużyn z Polski i Czech.
3.  Dzień Europejski – XI 2012 r. – Impreza z udziałem 290 osób, prezentacja 11 różnych krajów UE – typowe stroje, jedzenie, zabytki.
4. Spotkanie przy choince – XII 2012 r. – wspólne wykonywanie ozdób choinkowych, integracja przy wigilijnym stole i paczki pod choinką dla 50-osobowej grupy.
5. Seminarium nauczycielskie – I 2013 r.
6.  Wielkanocne tradycje – III 2013 r.
7.  Rywalizacja na wesoło – IV/V 2013 r.
Działania strony czeskiej:
8. Konkurs na interaktywny taniec – I 2013 r.
9. Turniej koszykówki z nauczycielami – II 2013 r.
10.  Potyczki matematyczno-językowe – III 2013 r.
11. Turniej siatkówki z nauczycielami – IV 2013 r.
12. Olimpiada lekkoatletyczna – V 2013 r.
13. Podsumowanie projektu – VI 2013 r

2. "Razem w Europie"- POWT 2007-2013, projekt realizowany od IX 2011 do V 2012 r. Koordynator i autor: H. Winkler. Do najważniejszych działań należą:

1.   Biwak w Czyżowicach – IX 2011 r. Udział 270 osób w biwaku integracyjnym.

2.   Warsztaty ceramiczne – X 2011 i II 2012. Kilkugodzinne warsztaty u artysty ceramika w Marklowicach.

3.   Festiwal kultury śląsko-cieszyńskiej – XI 2011, impreza dla 300 osób, rozstrzygnięcia konkursów plastycznych, fotograficznych i gwarowych.

4.   Tradycje andrzejkowe – XI 2011 r. Spotkanie dla nauczycieli i pracowników obu szkół, połączone z poznaniem polskich tradycji andrzejkowych.

5.   Mikołajkowe spotkanie – XII 2011 r. dla 290 osób. Spotkanie i rozmowa z Mikołajem, tradycje świąteczne,  paczka od Mikołaja dla każdego.

6.   Podsumowanie projektu – V 2012 r. Działanie po obu stronach granicy.
Ponadto strona czeska zorganizowała cztery dodatkowe działania:

7.   Turniej pływacki w Karvinie – 5.10.2011 r.

8.   Obóz rekreacyjno-narciarski w Horni Bečva – I 2012 r. dla 50 uczestników polsko-czeskich.

9.   Sportowy dzień w Stonavie – III 2012 r. Udział 50 – osobowej grupy z Polski.

10.  Miuzikal w Stonavie – IV 2012 r. Udział 100-osobowej grupy z Polski.

 

3. "Współpraca bez granic" POWT 2007-2013, projekt realizowany od IV do XI 2010 r. Koordynator i autor: H. Winkler. Do najważniejszych działań należą: 

         1. Warsztaty muzyczne „Muzyka, która łączy” – zakończone wydaniem płyty

         2. Młodzi artyści po obu stronach granicy – VI 2010 r. popisy artystów, tancerzy, sportowców i wokalistów.

         3. Dzień pełen gier – VI 2010 r. Rozgrywki w sportach zespołowych

         4. Spotkanie w górach – wycieczka integracyjna do Ustronia – IX 2010 r.

         5. Wymiana nauczycieli polsko-czeskich – X 2010 r.

         6. Podsumowanie projektu – XI 2010 r.

 

4. "Marklowice – Stonava. Zawsze razem" – POWT 2007-2013, projekt realizowany od stycznia do listopada 2009r. Koordynator i autor: H. Winkler. Do najważniejszych działań zrealizowanych w ramach projektu należą:

          1. Obóz narciarsko-łyżwiarski w Wiśle – luty 2009

          2. Warsztaty kulinarne "Tajniki kuchni polsko-czeskiej" – styczeń – czerwiec  2009

          3. Akademia Talentów  (kwiecień 2009)

          4. Bieg Zwycięstwa   (maj 2009)

          5. Igrzyska Młodzieżowe (czerwiec 2009)

          6. Wymiana młodzieży  (wrzesień 2009)

          7. Podsumowanie projektu (listopad 2009) 

 

Comenius „Uczenie się przez całe życie”. 

1. Projekt „Food culture exchange" (2011 – 2013) 

W ramach tego projektu odbyły się wizyty studyjne grup uczniowskich i nauczycielskich do następujących krajach Unii Europejskiej:

Słowacja, Słowenia, Włochy i Hiszpania

    Projekt zakładał współpracę z 4 partnerami, którzy podczas wizyt uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, poznawali tradycje związane z typowymi potrawami, przyrządzali je i smakowali, by jako efekt końcowy wydać książkę kulinarną.

2. Projekt „Ślady w Europie - szlakiem regionu” (2008-2010) 

   W ramach tego projektu odbyły się wizyty studyjne grup uczniowskich i nauczycielskich do następujących krajach Unii Europejskiej:

Niemcy, Anglia, Litwa, Francja, Szwecja, Włochy

   Projekt zakładał współpracę z 6 partnerami. Zadania jakie wspólnie podejmowali uczestnicy przyczyniły się do poprawy wizerunku i podniesienia rangi różnych regionów poprzez ukazanie ich wyjątkowości i niepowtarzalności. Głównym zadaniem projektu było opracowanie trasy regionalnej przez każdego z partnerów projektu, a następnie połączenie tras we wspólny „europejski szlak". Produktem końcowym została pozycja książkowa wydana w 250 egzemplarzach. Wartość projektu to 24 tys. EURO, koordynatorem była pani Dominika Grzenik.

 

Współpraca z gminą Barlin we Francji

i działającym tam Młodzieżowym Domem Kultury: 

 1.    Tygodniowy obóz narciarski w Wiśle dla grupy uczniów polsko–francuskich;luty 2007 r.

2.    Tygodniowy obóz sportowy we Francji nad morzem w Pas-de-Calais – sierpień 2008 r. 

 

  Szkoła od 2004 r. współpracuje z Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu  

   Prof. Bohdan Gruchman – mąż zmarłej patronki marklowickiego gimnazjum jest głównym koordynatorem współpracy między szkołą a uczelniami wyższymi w Poznaniu. Dzięki jego zaangażowaniu i wsparciu finansowemu marklowicka młodzież może systematycznie wyjeżdżać do Poznania i podążać śladami swojego patrona szkoły, zwiedzać wyższe uczelnie, brać udział w spotkaniach z rektorami i profesorami Uniwersytetu AM i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

 W latach 2007-2009 szkoła uzyskała certyfikaty:

 • Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie,

 • Pro Publico Bono czyli Aktywny Samorząd Uczniowski – laureat ogólnopolski konkursu ministerialnego.

 • Szkoły z Tradycją – laureat ogólnopolski.

Szkoła prowadzi szerokie działania prozdrowotne:

 

 • szczepienia profilaktyczne przeciwko nowotworom szyjki macicy dla dziewcząt – bezpłatne,

 • badania tkanki tłuszczowej,

 • badania poziomu cukru,

 • badania wzroku i słuchu,

 • organizowany jest co roku Tydzień Promocji Zdrowia,

 • przedstawienia profilaktyczne. 

Promocja najzdolniejszych uczniów:

 • stypendia naukowe im. prof. Moniki Gruchmanowej w wysokości 250,00 zł/miesięcznie dla 3 najlepszych uczniów w danym semestrze,

 • stypendia językowe im. prof. Krystyny Gruchman-Laurent w wysokości 300 zł/jednorazowo dla 2 uczniów osiągających sukcesy w nauce języków obcych,

 • medale „Primus inter pares” na koniec I półrocza,

 • nagrody rzeczowe za udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

 • promocja osiągnięć w prasie lokalnej i na stronie internetowej szkoły.

 

Osiągnięcia szkoły: 

 • laureaci Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego: 2005, 2006, 2011

 • laureaci Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki – 2011, 2012, 2013

 • laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego - 2011

 • laureaci Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii 2010, 2011

 • laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii – 2011

 • laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki – 2013

 • laureaci Ogólnopolskich Konkursów Matematycznych Olimpus, Multitest, Sezam (I-III m. w 2010, 2011, 2012, 2013)

 • I m. w Rejonowej Lidze Języka Angielskiego – 2012

 • nagroda główna w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Malowane poezją" (2012, 2011) oraz liczne wyróżnienia

 • III m. w Wojewódzkim konkursie plastycznym "Martwa natura" – 2011

 • II m. i III m. w powiatowym konkursie wiedzy o Wielkiej Brytanii (2009 i 2010)

 • konkurs Moje finanse. Z klasy do kasy – laureat wojewódzki (2008),

 • laureaci konkursów plastycznych ogólnopolskich: Tęcza (2007,2008,2009),

 • wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury (2008),

 • I m. w Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej w narciarstwie klasycznym (chłopcy i dziewczyny) - 2011, 2010, 2009,

 • II m. Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej w narciarstwie klasycznym (chłopcy i dziewczyny) -  2013, 2012, 2008.

 • I m. w powiatowych i rejonowych Zawodach Szachowych – 2012, 2013

 • I m. w powiatowych zawodach w Badmintonie – 2012, 2013

 • I m. w powiatowych i rejonowych zawodach w Tenisie Stołowym – 2012, 2013

 •  I miejsce w powiatowym turnieju piłki ręcznej dziewcząt (2012)

 • I m. w powiatowych i rejonowych zawodach LA – 2012, 2013. 

Dodatkowa oferta szkoły:

 • możliwość skorzystania z usług nowoczesnej kuchni oferującej dwudaniowe obiady w atrakcyjnej cenie,

 • kompleksowy system monitoringu, 

 • możliwość kształcenia w nowoczesnych pracowniach internetowych, multimedialnych z dostępem do Internetu, wyposażonych w tablice interaktywne

 • do dyspozycji uczniów pozostaje biblioteka ze stanowiskami komputerowymi, nowocześnie wyposażona świetlica szkolna

 • siłownia z 15 nowoczesnymi stanowiskami sprzętu fitness oraz sala gimnastyczna.

Opracowała Halina Winkler