Język Polski  
Język Angielski  
Język Niemiecki  

 

 

 

                    
Matematyka  www.mat-przyrmarklowice.w.of.pl
Fizyka  www.mat-przyrmarklowice.w.of.pl
Biologia

 www.mat-przyrmarklowice.w.of.pl

zagadnienia test1   test2

Chemia  www.mat-przyrmarklowice.w.of.pl
Religia  
Muzyka  
Plastyka  
Geografia  www.mat-przyrmarklowice.w.of.pl
Historia  
Wychowanie Fizyczne  
Informatyka i Technika
www.mat-przyrmarklowice.w.of.pl