kadra nauczycielska

         W naszym Gimnazjum nauczyciele starają się stworzyć miłą i przyjazna atmosferę, która sprzyja zdobywaniu wiedzy i jednocześnie wpływa pozytywnie na relacje uczeń - nauczyciel - rodzic. Wszyscy nauczyciele włączają się w realizację zadań wychowawczych i opiekuńczych oraz aktywnie uczestniczą w tworzeniu i realizowaniu życia szkoły.

 

 

Halina Winkler

wicedyrektor

Język polski

 

 

 

Anita Górecka 

Pedagog

Dominika Grzenik

Język niemiecki

Zuzanna Kozub

Fizyka

 

 

 

Renata Matsili

Historia, Wos

Joanna Dziwok 

Matematyka

Agata Jachtoma

Język angielski

 

 

 

Wychowanie fizyczne

Anna Czogała

Chemia, biologia

 

Sylwia Habram-Stolarek

Język polski

Joanna Zielińska

 

Joanna Czech

Język angielski

Bernadeta Pukowiec

Matematyka

 

Agnieszka Marczykowska

Bibliotekarz, informatyka, zajęcia techniczne 

 

Bożena Szlufik

 Kierownik świetlicy

Jadwiga Brachmańska- Patraszewska

Język polski

 

 

 

Bartłomiej Krakowczyk

  Wychowanie fizyczne

ks.

Religia

Martyna Jezusek Stopa

Psycholog

 

 

 

Ewa Skupień

Plastyka, muzyka,

zajęcia artystyczne.

 

Mirela Majtyka

Informatyka, wf,

edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

Justyna Bochenek

Język angielski

 

 

 

 

Katarzyna Oślizło

Biologia, Geografia