MODEL ABSOLWENTA GIMNAZJUM W MARKLOWICACH

 ABSOLWENT:

 

 • korzysta z różnych źródeł wiedzy,

 • posługuje się narzędziami technologii informatycznej,

 • zna dwa języki obce,

 • rozwiązuje problemy i podejmuje właściwe decyzje,

 • dokonuje samooceny,

 • komunikuje się z otoczeniem w sposób asertywny,

 • z powodzeniem kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej, 

 • radzi sobie w różnych sytuacjach życiowych,

 • dostrzega problemy innych, udziela pomocy potrzebującym,

 • prowadzi zdrowy tryb życia,

 • potrafi właściwie zorganizować sobie czas wolny,

 • troszczy się o środowisko naturalne.

 

 MODEL NAUCZYCIELA

NAUCZYCIEL:

 

 • autorytet dla uczniów i rodziców,

 • wyrazista pozytywna osobowość,

 • otwarty,

 • kompetentny,

 • tolerancyjny,

 • pogodny.

 

model rodzica

RODZIC:

 

 • chętny do współpracy z nauczycielami,

 • wyrozumiały,

 • zaangażowany w życie szkoły,

 • otwarty na potrzeby szkoły,

 • obiektywny.

 

 

 MODEL szkoły

 GIMNAZJUM:

 

 • właściwe zarządzane,

 • bezpieczne,

 • dobrze wyposażone,

 • przestrzenne,

 • jasne,

 • środek życia.