PUNKT KONSULTACYJNY

DS. NARKOMANII

WODZISŁAW ŚL. UL. 26 MARCA

(OBOK SZPITALA)

TEL. 456 00 31 W. 252

ZADZWOŃ

PRZYJEDŹ

 

 

 

 

 

POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA

200 20 30

 

 

 

 

MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAUFANIA

456 15 59

CZYNNY W GODZINACH

OD 1500 DO 1700

 

 

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

W WODZISŁAWIU ŚL. (OS. 1 MAJA)

TEL. 729 33 55

SPECJALISTA DS. NIELETNICH

TEL. WEW. 162 (SEKCJA PREWENCJI)

 

 

 

TELEFON ZAUFANIA

 0 800 22 23 15

(BEZPŁATNY - ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ)

 

 

 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W WODZISŁAWIU ŚL. UL. PSZOWSKA 92 A

TEL 456 19 93

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEBIESKA LINIA OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA LINIA TELEFONICZNA DLA OFIAR PRZEMOCY

0 800 120 002

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WODZISŁAWIU ŚL.

UL. BOGUMIŃSKA 15

TEL. 455 14 30

 

 

 

 

 

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

 

 

Prawa socjalne:

·       prawo do odpowiedniego standardu życia

·       prawo do ochrony życia

·       prawo do zabezpieczenia socjalnego

·       prawo do wypoczynku i czasu wolnego

Prawa i wolności osobiste:

·       prawo do życia i rozwoju

·       prawo do tożsamości i przynależności (nazwisko, imię, obywatelstwo)

·       prawo do wiedzy o własnym pochodzeniu

·       prawo do wolności, godności, nietykalności osobistej i szacunku

·       prawo do swobody myśli, sumienia  i wyznania

·       prawo do wyrażania własnych poglądów

·       prawo do wolności od przemocy fizycznej  i psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych  i wszelkiego okrucieństwa

·       prawo do wychowania w rodzinie i kontaktu 

   z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi

 

Prawa polityczne:

·       prawo do stowarzyszania się w zgromadzeniach   w celach pokojowych

Prawa kulturalne:

·       prawo do nauki

·       prawo do korzystania z dóbr kultury

·       prawo do informacji

·       prawo do znajomości swoich praw

 

 

 

Konwencja   przyznaje    szczególne    prawa    do      ochrony          w przypadku upośledzenia i niesprawności. Wobec dziecka pozbawionego środowiska rodzinnego przewidziane jest zabezpieczenie środowiska zastępczego, w tym umożliwienie adopcji. Podkreślone są prawa uchodźców i mniejszości etnicznych do zachowania własnej kultury, religii i języka. Mówi się także o szczególnym traktowaniu nieletnich, którzy popadli         w konflikt z prawem