innowacja pedagogiczna "Bez Barier"

          W  latach  2015/2017  marklowickie  gimnazjum będzie realizowało  innowację  pedagogiczną  dla grupy uczniów  
klas  drugich i trzecich.

     Innowacja będzie realizowana we współpracy z innymi placówkami oświatowymi powiatu wodzisławskiego: Zespołem Szkół Ekonomicznych, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym i Ośrodkiem Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim. Celem tej innowacji jest przygotowanie  uczniów do wysiłku poznawczego w zakresie edukacji regionalnej, zapoznanie z dziedzictwem kulturowym  regionu i gminy raz  przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnej miejscowości i powiatu. Uczniowie realizując poszczególne działania  poznają znanych ludzi naszego regionu, obrzędy i zwyczaje, święta i tradycje oraz ciekawe miejsca powiatu wodzisławskiego. Uczestnicy poznają środowisko osób niepełnosprawnych, poprzez wspólne działania. nabędą  kompetencje społeczne przydatne w codziennym obcowaniu z osobami o specjalnych  potrzebach edukacyjno-rozwojowych. Udoskonalą swoje kompetencje osobiste związane z wrażliwością połeczną oraz otwartością na potrzeby innych ludzi, umiejętnością myślenia empatycznego oraz  przyjmowania postawy tolerancji i szacunku wobec odmienności w dalszym życiu. Stąd też tytuł innowacji „Bez barier”. Uczniowie nabędą  praktyki współdziałania w grupie oraz umiejętność aktywnego, pożytecznego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Poprze udział w innowacji młodzież ma możliwość uczestniczenia w innowacyjnych, pozaszkolnych formach  edukacyjnych. Uczniowie uczą się tworzyć autorskie technologie potraw. Rozwiną swoje  zainteresowania kulinarne, artystyczne i teatralne, które posłużą w przyszłości do kreowania własnej kariery zawodowej. Będą podejmowali własne nowatorskie działania.      

Autorkami innowacji są:  Bożena Szlufik, Agnieszka  Marczykowska i Martyna Jezusek-Stopa

 

rok 2014

 

INNOWACJA  PEDAGOGICZNA:

„CZTERY  PORY  ROKU”

 

RODZAJ  INNOWACJI:     metodyczna  i  organizacyjna

 

 

IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORÓW  SZKÓŁ: mgr Halina Winkler

 

AUTORZY  INNOWACJI:   mgr  Bożena  Szlufik, mgr Agnieszka      Marczykowska,  mgr  Donata  Liberacka

 

WDRAŻAJĄCY  INNOWACJĘ:  mgr Bożena  Szlufik, mgr Agnieszka Marczykowska, mgr  Donata  Liberacka

 

MIEJSCE  WDRAŻANIA  DZIAŁALNOŚCI  INNOWACYJNEJ:

 

1. GIMNAZJUM   im.  Moniki  Gruchmanowej

44-321 Marklowice ul. Wyzwolenia  152

gimnazjum@marklowice.pl 

 

2.Współpraca z  ZESPOŁEM  SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  im. Oskara Langego

44 - 300 Wodzisław Śl.   ul. Szkolna  1

Tel. 032/ 455 40 56 lub 032/ 455 22 70     e-mail: szkola@ekonomik.wodzislaw.pl        

 

NAZWA INNOWACJI: 

 

„CZTERY  PORY  ROKU”

 

DATA  ROZPOCZĘCIA I PRZEWIDYWANY  CZAS  TRWANIA  INNOWACJI:

 

od  1 listopada  2014r.  do  25 czerwca  2015r.

 

więcej

rok 2013

 

    INNOWACJA    PEDAGOGICZNA

PASJE KULINARNE

 DROGĄ DO SUKCESU

 ZAWODOWEGO

 

 

AUTORZY INNOWACJI: 

BOŻENA SZLUFIK

AGNIESZKA MARCZYKOWSKA

JUDYTA LAMŻA

REMIGIUSZ  RĄCZKA

  

SZKOŁY:  GIMNAZJUM W MARKLOWICACH im. M. Gruchmanowej

                    ul. Wyzwolenia 152

                    44 - 321 Marklowice

Tel/fax 032/ 455 00 28  e-mail: gimnazjum@marklowice.pl

                  

                    ZESPÓL SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL.

                    im. Oskara Langego

                    ul. Szkolna 1

                    44 - 300 Wodzisław Śl.

Tel. 032/ 455 40 56 lub 032/ 455 22 70 e-mail: szkola@ekonomik.wodzislaw.pl

 

            CZAS TRWANIA INNOWACJI: 1.09.2013r. – 27.06.2014r.

 

więcej o innowacji

   


 

rok 2011

"Śladami kultury naszego regionu"

  Od września nasza szkoła rozpoczyna realizację innowacji pedagogicznej pt.: "Śladami naszego regionu". Celem innowacji  jest przybliżanie kultury i tradycji regionu poprzez kontakt z różnymi organizacjami pozarządowymi oraz udział w żywych lekcjach regionalizmu. Poprzez udział w innowacji młodzież będzie miała możliwość uczestniczenia w innowacyjnych, pozaszkolnych formach edukacyjnych. Innowacja ma na celu edukację kulturalną i regionalną młodzieży gimnazjalnej. Będzie służyła poznawaniu tradycji i dziedzictwa kulturowego miejscowości w połączeniu i z wykorzystaniem najnowszej technologii informacyjne. Autorami innowacji są: p. Bożena Szlufik i p. Agnieszka Marczykowska.


Więcej o innowacji                Plan pracy innowacyjnej
 

"tu jesteśmy"

INNOWACJA  PEDAGOGICZNA  REALIZOWANA  W  ROKU  SZKOLNYM  2008/2009

NAZWA INNOWACJI:      „ TU  JESTEŚMY  ”

DATA  ROZPOCZĘCIA I PRZEWIDYWANY  CZAS  TRWANIA  INNOWACJI:        Rok   szkolny   2008/2009

 

AUTOR  INNOWACJI:  BOŻENA   SZLUFIK

 

ODBIORCY  INNOWACJI:    uczniowie Gimnazjum w  Marklowicach.

 

więcej informacji

 

 

CZAS  WIELKANOCY  ROZPOCZYNA  SIĘ 

W  NIEDZIELĘ  PALMOWĄ

 

W  piątek 3 kwietnia 2009r. cała  społeczność  gimnazjum  miała okazję uczestniczyć  w edukacyjno – regionalnym  spotkaniu  wielkanocnym.    

   

        Spotkanie uświetnił  występ pań z miejscowego Koła  Gospodyń  Wiejskich. Śpiewały one  regionalne  piosenki, opowiadały o wielkanocnych obyczajach dawniej i dziś. Gimnazjaliści ze swojej strony  przygotowali na to  spotkanie  prezentacje  multimedialne - „Święta  Wielkanocne  na  wesoło”. W następnym  etapie  uczniowie odpowiadali na pytania o  tematyce wielkanocnych  tradycji.  Poprawność  odpowiedzi  uczniów oceniał ksiądz  Marek  Skrzydlewski. Wikary wyjaśniał uczniom i szczegółowo  przybliżał zagadnienia zawarte w pytaniach .Każdy  uczestnik  spotkania usłyszał ,że święta  Wielkanocne rozpoczynają  się  w  Niedzielę  Palmową. W tym dniu święci  się  palmę. Na Śląsku palmy do święcenia  wykonuje  się  z wierzbowych  witek, bo one  pierwsze rozwijają  się  wiosną. Natomiast w  Wielki  Czwartek rozpoczyna  się  obchód największych  świąt – Wielkanocy. Wielki Piątek to dzień ścisłego postu. Wielka  Sobota  - to dzień, w którym każda  gospodyni piecze ciasto. Niedziela Wielkanocna – to czas  spędzany w gronie  rodziny. W tym dniu po mszy wszyscy  domownicy zasiadają do uroczystego śniadania. W Poniedziałek Wielkanocny, skoro świt wyruszają „śmigustnicy”. Polewają oni dziewczyny wodą lub  spryskują  perfumami. Pełno przy tym śmiechu, wydziwiania i figli. Spotkanie wielkanocne odbyło  się  w  ramach innowacji  pedagogicznej „Tu jesteśmy” realizowanej  w  gimnazjum  w roku szkolnym  2008/2009.

 

\   

ROK 2008

„MAŁYMI KROKAMI

W DOROSŁOŚĆ”

 

AUTOR  INNOWACJIANITA GÓRECKA

WSPÓŁAUTOR:  JOANNA DZIWOK

 

ODBIORCY  INNOWACJI:  uczniowie klas III Gimnazjum

 

Czas trwania: Rok szkolny 2008/09

więcej informacji