Spotkanie organizacyjne
w ramach innowacji

We wrześniu 2011r. odbyło się spotkanie organizacyjne autorek innowacji pedagogicznej  „Śladami kultury naszego regionu” z
uczniami klasy IIc.Gimnazjaliści objęci programem innowacyjnym przez cały rok szkolny 2011/2012 będą  uczestniczyli w realizacji zaplanowanych działań.Uczniowie zostali szczegółowa zapoznani z harmonogramem zadań do realizacji na poszczególne miesiące. Autorki innowacji Bożena Szlufik i Agnieszka Marczykowska przybliżyły uczniom cele działań innowacyjnych oraz ich atrakcyjność w odróżnieniu od zajęć tradycyjnych. Podczas spotkania młodzież żywo dyskutowała, pytali z zainteresowaniem o spotkania i wyjazdy. Gimnazjaliści dobrowolnie zgłaszali się do pracy i pomocy przy realizacji poszczególnych działań.

 

 

Teatr w szkole

Teatr „Best” z Krakowa zaprezentował bardzo poruszający program dla młodzieży pt.: „Nieprzemyślana decyzja”. Program ten skierowany jest do młodych ludzi, którzy myślą o rozpoczęciu życia intymnego. Spektakl pokazał, że nie warto się z tą decyzją spieszyć, że trzeba być ostrożnym i rozważnym, ponieważ może się zdarzyć, że konsekwencje takiego kroku będą ponosić do końca życia.

 

 

Biwak w Czyżowicach

29 września 2011 r. cała szkoła wraz z uczniami czeskimi ze Stonavy pojechała do Czyżowic na wyjazd integracyjny, który odbywał się jako działanie I projektu współpracy "Razem w Europie". Prawie 300 uczestników spotkania świetnie bawiło się w czyżowickim ranczo. Odbyły się liczne konkurencje: toczenie beczek, rzut podkową, strzelanie z łuku, wyścigi na nartach indiańskich, rywalizacja z zakresu pierwszej pomocy. Uczniowie mogli skorzystać z przejażdżki bryczką, a później posmakować kiełbaski z grilla. Atrakcją wyjazdu był pokaz batalistyczny w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznych. Wszystkim dopisywały wspaniałe humory, bo pogoda była jak marzenie.
Projekt "Razem w Europie" współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa "Przekraczamy granice".

 

 

Biegi przełajowe

Gratulacje dla naszych dwóch drużyn, które 27 września wywalczyły II miejsce w sztafetowych biegach przełajowych
o Puchar Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl.
Dziewczyny ostatecznie zajęły II m. a chłopcy IV m. Drużyna dziewczyn w składzie: A. Warło. O. Mutwil, A. Grzybowska, P. Winkler, K. Sobień, N. Musioł zakwalifikowała się do zawodów rejonowych

 

 

Ogólnopolskie Zawody
 na Nartorolkach
24-25 września podczas Ogólnopolskich Zawodów na Nartorolkach  nasi uczniowie zdobyli:
Filip Kroemer - medal złoty i srebrny
Wojciech Fojcik
- IV i VI miejsce
 Alicja Grzybowska - V miejsce
Kacper Pustołka - VI miejsce
 Agata Warło - VI miejsce
Oliwia Mutwil - VII miejsce
Uczniowie startowali pod kierunkiem pani Aleksandry Pustołki. Gratulujemy.

 

 

 

Bieg o Puchar Wójta

17 września podczas biegu o Puchar Wójta Gminy Marklowice nasi uczniowie odnieśli wspaniałe sukcesy.
W kategorii dziewcząt rocznik 98-97:
I miejsce Oliwia Mutwil
II miejsce Klaudia Grzybowska
III miejsce Paulina Winkler
W kategorii chłopców rocznik 98-97:
I miejsce Filip Kroemer
II miejsce Wojciech Fojcik
Gratulujemy nauczycielom wychowania fizycznego, którzy przygotowywali uczniów do startu.

 

 


Razem w Europie

Pod takim tytułem od września 2011 r. rusza kolejny projekt współpracy transgranicznej między Gimnazjum w Marklowicach
a Zakladni Skolą w Stonavie. Działania zaplanowane w projekcie:

więcej

 Wartość projektu wynosi 19 140,00 EUR. Strona polska pozyskała dofinansowanie w wysokości 16 269,00 EUR z EFRR i  1.914,00 EUR z budżetu państwa. Autorem i koordynatorem projektu jest pani Halina Winkler – dyrektor Gimnazjum. 
Projekt „Razem w Europie” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa „Przekraczamy granice”

 

Ogłoszenie !


Dyrektor Gimnazjum w Marklowicach na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych- w roku szkolnym 2011/2012 (bez konieczności odpracowania):
14.10.2011 r. (piątek),
31.10.2011 r. (poniedziałek)

24-25-26.04.2012 r. (dla klas III egzamin gimnazjalny, dni wolne dla klas I i II),
30.04.2012 r. (poniedziałek)
2 maja 2012 r. (środa)
8 czerwca 2012 r. (piątek)

W dni dodatkowo wolne szkoła jest czynna, będą organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w świetlicy szkolnej.

                                                    Dyrektor szkoły
 

 

 

Mamy nowe władze
21 września odbyły się w pełni demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Po burzliwej kampanii wyborczej ostateczne wyniki na rok 2011/2012 przedstawiają się następująco:
 1. Przewodnicząca SU – Aleksandra Tomiczek z III a 
2. Zastępca przewodniczącego SU – Marek Wita z III b 
3. Sekretarz SU – Mateusz Strączek z III c 
4. Skarbnik SU – Paulina Stuchlik z III a
 5. Rzecznicy Praw Ucznia : Natalia Musioł i Jakub Pawelec
Nowym władzom gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

 

 

Comenius

Ruszyła strona internetowa projektu Comenius "Food culture exchange".

www.food-culture-exchange.org

Na stronie mozna znaleść informacje dotyczące współpracy oraz realizowanego projektu. Pierwsza wizyta przygotowawcza w ramach współpracy została zaplanowana do Słowenii w dniach 4.10-8.10.2011r.

 

 

Cyberprzemoc

19 września w auli gimnazjum odbyło się spotkanie uczniów z dyrektorem na temat zasad BHP obowiązujących na terenie szkoły. Ponadto każdy mógł poznać zjawisko cyberprzemocy
i skutki prowadzenia niebezpiecznych działań
w cybernetycznym świecie.

prezentacja

 

 

Osobliwości Świata Fizyki 

Już po raz piąty uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wykładach połączonych z pokazami na Uniwersytecie Śląskim pod tytułem „Osobliwości Świata Fizyki”. Tym razem pojechały klasy drugie, które obserwowały doświadczenia przeprowadzane przez naukowców o energii, termodynamice i ruchu.
Uczniowie wrócili bardzo zadowoleni.

 

 

Karta Motorowerowa
INFORMACJE

   1. Druki na kartę motorowerową można odebrać w świetlicy gimnazjum

2. Do dokumentów należy dołączyć jedno, aktualne zdjęcie legitymacyjne (komplet dostarczyć do świetlicy)

3. Gimnazjalista ubiegający się o kartę motorowerową zobowiązany jest do: -oddania wypełnionych druków+ zdjęcie- zdania testów ze znajomości przepisów ruchu drogowego (przewidziane są testy poprawkowe)- wykazania się znajomością znaków drogowych- wykazania się znajomością obsługi technicznej
4.
Znaki drogowe można zaliczać do 30.09.2011r. u p. B.Szlufik
5.Testy można zdawać do 30.09.2011r. u p. A.Marczykowskiej

6. Pierwszą pomoc zalicza p. higienistka (poniedziałek, wtorek)  pozostałe dni u p. M.Majtyki. Czas zaliczeń do 30.09.2011r.

Wizyta policjanta przewidziana jest na październik 2011r.Telefon  informacyjny:  32/4550028  wew. 22

 

 

Innowacja pedagogiczna
"Śladami kultury naszego regionu"

  Od września nasza szkoła rozpoczyna realizację innowacji pedagogicznej pt.: "Śladami naszego regionu". Celem innowacji  jest przybliżanie kultury i tradycji regionu poprzez kontakt z różnymi organizacjami pozarządowymi oraz udział w żywych lekcjach regionalizmu. Poprzez udział w innowacji młodzież będzie miała możliwość uczestniczenia w innowacyjnych, pozaszkolnych formach edukacyjnych. Innowacja ma na celu edukację kulturalną i regionalną młodzieży gimnazjalnej. Będzie służyła poznawaniu tradycji i dziedzictwa kulturowego miejscowości w połączeniu i z wykorzystaniem najnowszej technologii informacyjne. Autorami innowacji są: p.Bożena Szlufik i p.Agnieszka Marczykowska
Więcej o innowacji                Plan pracy innowacyjnej
                                      

 

 

Zebranie z rodzicami

   Informuję, że 15 września (czwartek) o godz. 17.00 w auli gimnazjum odbędzie się zebranie z rodzicami. Porządek zebrania:
1) Regulamin szkoły, kryteria i zasady oceniania
2) Założenia Programu wychowawczego i Profilaktyki na 2011/2012
3) Projekty i innowacje realizowane w roku 2011/2012
4) sprawy bieżące, ubezpieczenie uczniów, dodatkowe zajęcia dla uczniów, dziennik elektroniczny.
    Po zebraniu ogólnym ok. 17.45 spotkania z wychowawcami w klasach. Zapraszam wszystkich rodziców.
                                                               Dyrektor szkoły

 

 

Comenius
2011-2013

Informuję, że w sierpniu nasza szkoła podpisała wielostronną umowę partnerską w ramach realizacji kolejnego projektu współpracy międzynarodowej " Comenius. Uczenie się przez całe życie" na kwotę 20 tys. Euro.  Tym razem będziemy współpracować z : Hiszpanią, Włochami, Słowacją i Słowenią w ramach projektu:
”Ford culture exchange”.
Wszyscy uczniowie zainteresowani pracą nad projektem,
a później wyjazdami studyjnymi za granicę proszeni są o kontakt z panią Czech i Grzenik - koordynatorami projektu.

 

 

Zachowaj trzeźwy umysł       

 1 września 2011 roku, podczas inauguracji roku szkolnego 2011/2012 zostały ogłoszone wyniki konkursów organizowanych w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2011”. Wśród laureatów znaleźli się: Marcelina Sosna z klasy II c, która otrzymała wyróżnienie w konkursie plastycznym „Dorastam – Rozumiem – Pomagam” oraz Rafał Tlołka, Piotr Krawuczke i Tomasz Gembalczyk – wyróżnieni w konkursie
 „O co biega?”  Uczniowie  otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe

 

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2011/2012

1 września w auli gimnazjum odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego z udziałem Wójta Gminy Marklowice pana Tadeusza Chrószcza i wiceprzewodniczącego Rady Gminy pana Józefa Kowola. Po uroczystym ślubowaniu do grona gimnazjalistów dołączyło 76 uczniów. O oprawę artystyczną zadbali uczniowie klas II pod opieką pań: A. Pustołki,
B. Pukowiec oraz E. Skupień.

Wszystkim życzymy wiele wytrwałości i zapału w nowym roku szkolnym.

     

 

 

Dożynki 2011

 

28 sierpnia klasa III c reprezentowała nasze gimnazjum
w dożynkach gminnych. Hasło przewodnie brzmiało: "Gimnazjum oknem na świat". Trzecioklasiści przekonywali, że "Kto w gimnazjum nie próżnuje, ten Marklowice w świecie promuje". Ostatecznie w konkursie pojazdów zajęli  IV miejsce. Gratulujemy uczniom i opiekunom:
p. Joannie Czech i p. Joannie Dziwok.