sekretariat

 

                      

                 mgr

 

GODZINY PRACY SEKRETARIATU 7.30 - 15.30

informacje

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie wydawania świadectw, dyplomów państwowych

i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2005r. Nr 58, poz. 504) pobierane są opłaty za wydanie duplikatu:

 

Świadectwa szkolnego – 26 zł.

 

Legitymacji szkolnej - 9 zł.