ABC Rodzica

    Przygotowaliśmy dla Was materiały profilaktyczne, w których znajdziecie informacje dotyczące różnego rodzaju uzależnień oraz adresy i strony internetowe instytucji pomocowych zajmujących się udzielaniem wsparcia
i pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Materiały te zostały opracowane przez pedagogów i psychologów powiatu wodzisławskiego. Pedagodzy i psycholodzy w naszej szkole służą w razie potrzeby pomocą

 

E-papierosy, a zdrowie

Anoreksja i bulimia

Fobia szkolna

Narkotyki

Inne Uzależnienia

Ortoreksja i Bigoreksja

Próby samobójcze

Samookaleczenia

Stres szkolny

Alkohol jako zagrożenie młodzieży

Depresja

Nerwica

Zaburzenia lękowe i emocjonalne

Zagrożenia internetowe

Zakupoholizm